• KONTAKTI

    E specializuar në të drejtën zvicerane, zyra i ushtron aktivitetet e saja në fusha të ndryshme të drejtësisë, duke i këshilluar, mbrojtur dhe përfaqësuar klientët pranë institucioneve shtetërore apo edhe pranë sektorit privat

  • SHËRBIMET

    E drejta administrative (ankesa, lutje), sigurimet private dhe shoqërore, e drejta e punës dhe e banimit, e drejta e të huajve, e drejta familjare, kontratat, janë disa nga lëmit të cilat i trajton më së shpeshti shërbimi ynë

  • RRETH NESH

    Bartës i një përgatitje të plotë universitare të fituar në Zvicër, udhëheqësi i zyrës posedon një përvojë afër njëzet vjeçare (në fusha të ndryshme të drejtësisë) pranë institucioneve të ndryshme të administratës zvicerane

AKTUALITETE: Duke filluar nga shtatori 2019, është hapur përfaqësia jonë në Lausanne. Adresa: Place de la Gare 12 (përballë stacionit të trenit). Personat e interesuar për konsultime, pranohen vetëm përmes caktimit paraprak të një takimi.

Përmes faqeve tona "Facebook", përcjellim rregullisht informata mbi temat më të rëndësishme aktuale juridike në Zvicër:

https://www.facebook.com/Begzati/?ref=bookmarks (faqja: Zyra Juridike - Begzati)

Tel. : 032 731 99 64, cabinet.begzati@hotmail.com

Këshilla juridike përmes telefonit : Kjo formë këshillash aplikohet vetëm në raste të jashtëzakonshme, urgjente apo të pamundësive për me caktuar një takim (sidomos për arsye distance).