Si mundeni me na kontaktuar ?

Adresa : Av. Jean-Jacques Rousseau 7, 2000 Neuchâtel

Tel. : 032 731 99 64 

Këshilla juridike përmes telefonit : Kjo formë këshillash aplikohet vetëm në raste të jashtëzakonshme, urgjente apo të pamundësive për me caktuar një takim (sidomos për arsye distance).  

E-Mail : info@cabinet-begzati.ch

Faqet në gjuhën frenge : www.cabinet-begzati.ch

 

Llogaria bankare:

Banque cantonale neuchâteloise

Place Pury 4, 2000 Neuchâtel

Numri IBAN : CH49 0076 6000 1031 7906 9 

E hapur në emër të:

Cabinet Juridique - Begzati

Av. J. J. Rousseau 7, 2000 Neuchâtel

 

 

 

Përmes formularit të mëposhtëm, mund të parashtrohet një pyetje, ku duhet të jepen të gjitha sqarimet e mundshme lidhur me çështjen juridike që ju preokupon.