5. juin, 2017

Mundësitë për uljen e çmimit të qirasë së banimit

Që nga 2 qershori 2017, hyri në fuqi një përqindje e re dhe më e ulët hipotekore (1.5%), e cila shërbenë si referencë për nivelizimin e qirave të banimit në Zvicër. Po kjo referencë është shpesh një kriterë i mjaftueshëm që mundëson edhe kërkimin e uljes së çmimit të qirave, sidomos për personat që kanë lidhur kontratën e tyra para shumë vitesh.