5. juin, 2017

Ligji mbi shtetësinë zvicrane do të pësoi ndryshime

Më 1 janar 2018, ligji mbi shtetësinë zvicrane do të pësoi disa ndryshime të rëndësishme, nga të cilat vlenë të theksohet kushti që ka të bëjë me statusin e qëndrimit. Në të ardhmen, vetëm personat me leje të qëndrimit C do të kenë të drejtë të depozojnë kërkesë për fitimin e shtetësisë (për më tepër hollësi, konsultoni rubrikën "dosje").