16. juil., 2017

Përcjelljet e fshehta nga sigurimet

Disa praktika të përcjelljeve ndaj personave të siguruar që aplikohen nga disa sigurime zvicrane konsiderohen si të papranueshme nga Gjykata evropiane. Është posaçërisht çështja e bazës ligjore, mungesa e dispozitave të qarta, kontestueshmëria e modaliteteve të aplikimit të përcjelljeve, që kritikohen më së tepërmi.