20. sept., 2017

Hapja e një biznesi nga të huajtë

Personat nga shtetet jashtë BE, edhe nëse nuk posedojnë ndonjë leje në Zvicër, mundë të hapin një biznes në këtë vend, duke hapur kështu edhe rrugën për një leje pune. Mirëpo, kushtet janë tejet të ashpra; kërkohet parasegjithash që investimi të jetë i madhë dhe të prek ndonjë sferë të ekonomisë me interesë të veçantë për shtetin.