13. oct., 2017

Bartja e kontratës së qirasë

Në rastet kur dëshirojmë të largohemi para kohe nga banesa jonë, ekzistojnë mundësi që t'a bartim kontratën tonë të qirasë tek dikush tjetër. Mirëpo, ligji kërkon që të plotësohen disa kushte, në mesin e të cilave kërkohet që kandidati i propozuar për marrjen e banesës të jetë në gjendje t'a pagujë çmimin e qirasë, por jo vetëm kaqë!