23. août, 2018

Leja e qëndrimit për të « pasurit »

Sipas ligjit, kjo leje iu akordohet vetëm atyre personave që paraqesin "një interes publik madhor" për shtetin zviceran. Para së gjithash, kjo aplikohet pak më lehtë për artistë dhe persona me pasuri gati se të "pafundëta" ! Nuk është aspak e vërtetë se për këtë mjafton me depozuar në një bankë zvicerane (për shembull 50 mijë franga), siç dëgjohet nganjëherë!