13. sept., 2018

Pensionimi i parakohshëm

Sa i përket pensionimit « normal », sipas shtyllës së parë – AVS/AHV (pa i marrë parasysh shtyllën e dytë dhe të tretë), është e mundshme që të dilet në pension 1 apo 2 vite më herët sesa është e paraparë sipas kufirit ligjor. Gjithsesi vendimet e tilla i kanë pasojat e tyre në nivelin e rentës mujore, pasi që të ardhurat e pensionit zbriten për një përqindje të caktuar.