Aperçu - INFORMATA JURIDIKE - AKTUALITETE

OCTOBRE 2019 Date
Pensioni invalidor 0 0 24. oct., 2019
JUILLET 2019 Date
Ligji i ri për të huaj; kush janë risitë kryesore? 0 0 13. juil., 2019
AVRIL 2019 Date
Marrëdhëniet e punës dhe pushimi pa pagesë 0 0 22. avr., 2019
NOVEMBRE 2018 Date
A mund të largohet nga puna një punëtor i sëmur? 0 0 6. nov., 2018
SEPTEMBRE 2018 Date
Pensionimi i parakohshëm 0 0 13. sept., 2018
AOÛT 2018 Date
Leja e qëndrimit për të « pasurit » 0 0 23. août, 2018
FÉVRIER 2018 Date
Të drejtat tona në punë 0 0 22. févr., 2018
OCTOBRE 2017 Date
Bartja e kontratës së qirasë 0 0 13. oct., 2017
Sigurimet shëndetësore 0 0 9. oct., 2017
SEPTEMBRE 2017 Date
Hapja e një biznesi nga të huajtë 0 0 20. sept., 2017
AOÛT 2017 Date
Shoqëritë tregtare apo bizneset 0 0 29. août, 2017
Tërheqja e parakohshme e kuotizimeve të pensionimit 0 0 13. août, 2017
JUILLET 2017 Date
Përcjelljet e fshehta nga sigurimet 0 0 16. juil., 2017
Format e ndarjes - shkurorëzimit 0 0 9. juil., 2017
JUIN 2017 Date
Të vetmet mënyra për fitimin e një leje 0 0 22. juin, 2017
Shkurorëzimi dhe leja e qëndrimit 0 0 19. juin, 2017
Ligji mbi shtetësinë zvicrane do të pësoi ndryshime 0 0 5. juin, 2017
Mundësitë për uljen e çmimit të qirasë së banimit 0 0 5. juin, 2017
Informatë 0 0 5. juin, 2017